اتوماسیون یکپارچه شهرسازی

سامانه يكپارچه شهرسازي يك سامانه موفق در شهرداري ها است كه تمامی نیازهای شهرسازی شهرداريها را پوشش مي دهد ، این سامانه با یکپارچگی و تعامل با سیستم های مالی،درآمد و اتوماسیون اداری مانع و سد همیشگی بین سیستم ها را کنار زده و می تواند پردازش های 0 تا 100 پرونده ها شما را انجام دهد .

برخی ویژگی های سیستم شهرسازی پژوهش

 • آرشیو الکترونیکی اسناد و پرونده های شهرسازی
 • صدور گواهی، پایانکار و عدم خلاف
 • تشخیص و تعیین تخلفات ساختمانی
 • ثبت انواع تخلفات در سيستم
 • امكان ارسال مكانيزه اطلاعات پرونده جهت دفتر کميسيون ماده صد
 • نمایش نامه های صادره و وارده پرونده از ابتدا تا کنون
 • امکان متصل شدن به سامانه درآمد
 • امکان متصل شدن به سیستم مالی
 • امکان مشاهده پرداخت های پرونده

ویژگی ها

 • تشکیل پرونده و ثبت درخواست
 • بازدید از ملک، ساختمان، دستگاه و آپارتمان صنفی
 • دستور نقشه و کنترل نقشه
 • تحلیل پروانه درخواستی و تطبیق آن با ضوابط شهرسازی
 • تهیه پیش نویس پروانه
 • محاسبه ی عوارض جهت صدور پروانه
 • دريافت رسيدگي به تخلفات پرونده از طريق سيستم شهرسازي
 • تهیه پیش نویس پایانکار