اتوماسیون یکپارچه لجستیک

اصول نوین انبارداری و اهمیت این موضوع در امور کارپردازی و تدارکات تضمین کننده مزایایی برای هر سازمان یا تولید کننده می‌باشد. دسترسی به موقع به اطلاعات هر کالا، تولید انبوه کالا و متعاقب آن گردش آن ها در انبارهای متفاوت، نیازمند مدیریت صحیح موجودی کالا و اعمال کنترل هایی برای سفارش گذاری را ایجاد کرده است. ثبت عملیات ورود و خروج هر کالا و بررسی مغایرت های ناشی از انبارگردانی های دوره ای اهمیت استفاده از نرم افزارهای انبارداری را دوچندان می کند. به کارگیری روش های قیمت گذاری متنوع و در نهایت امکان ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان، امکان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خرید، فروش، اموال و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان ها قرار می دهد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.

برخی ویژگی های سیستم شهرسازی پژوهش

 • تنظیم شروع و پایان دوره شهرسازی
 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
 • قابلیت کپی یا انتقال سرفصل و یا یک سطح سرفصل ها به بخش دیگری از کدینگ
 • امکان انتقال گردش یک حساب به سایر حسابها
 • دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مرکز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شرکتها
 • قابلیت خصوص سازی سطوح شناوربر اساس سرفصل ها جهت محدودسازی امکان ثبت در سند
 • امکان قطعی کردن سرفصل ها جهت جلوگیری از تغییرات در سرفصل های کنترل شده
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها

ویژگی ها

 • کنترل مبلغ بودجه برای سرفصل های زیان / هزینه ای
 • امکان جابجایی مراکز هزینه در درخت مراکز و یا انتقال گردش یک مرکز به مرکز دیگر
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • تعریف شرح های استاندارد جهت استفاده در شرح سند و شرح ردیفهای سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • اختیاری بودن نمایش ستونهای مرکز هزینه،‌پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • تعیین روزهای تعطیل بر روی تقویم سیستم حسابداری .
 • با انتخاب گزینه "بررسی شماره در اسناد" امکان بررسی مقدار وارد شده، در ستون شماره در اسناد حسابداری فعال میشود در این حالت شماره وارد شده به ازای یک سرفصل نمیتواند بیش از یکبار در اسناد شهرسازی تمام سالها استفاده شده باشد