اتوماسیون یکپارچه مالی

دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. شرکت پژوهش با سابقه نزدیک به 20 ساله نرم افزارهای مالی و استفاده از متخصصین عالی رتبه مالی و اداری کاملترین برنامه مالی مخصوص شهرداری ها را در عین سادگی و کارایی بالا را تولید نموده است.

برخی ویژگی های سیستم مالی پژوهش

 • تنظیم شروع و پایان دوره مالی
 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
 • قابلیت کپی یا انتقال سرفصل و یا یک سطح سرفصل ها به بخش دیگری از کدینگ
 • امکان انتقال گردش یک حساب به سایر حسابها
 • دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مرکز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شرکتها
 • قابلیت خصوص سازی سطوح شناوربر اساس سرفصل ها جهت محدودسازی امکان ثبت در سند
 • امکان قطعی کردن سرفصل ها جهت جلوگیری از تغییرات در سرفصل های کنترل شده
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها

ویژگی ها

 • کنترل مبلغ بودجه برای سرفصل های زیان / هزینه ای
 • امکان جابجایی مراکز هزینه در درخت مراکز و یا انتقال گردش یک مرکز به مرکز دیگر
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • تعریف شرح های استاندارد جهت استفاده در شرح سند و شرح ردیفهای سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • اختیاری بودن نمایش ستونهای مرکز هزینه،‌پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • تعیین روزهای تعطیل بر روی تقویم سیستم حسابداری .
 • با انتخاب گزینه "بررسی شماره در اسناد" امکان بررسی مقدار وارد شده، در ستون شماره در اسناد حسابداری فعال میشود در این حالت شماره وارد شده به ازای یک سرفصل نمیتواند بیش از یکبار در اسناد مالی تمام سالها استفاده شده باشد